De Postcoderoosregeling

Regeling verlaagd tarief
In 2013 is het Energie Akkoord vastgesteld. Een van de regelingen in dit akkoord is de ‘Regeling Verlaagd Tarief’ http://www.hieropgewekt.nl/kennis/verlaagd-tarief/de-regeling-het-kort. Deze ‘Regeling Verlaagd Tarief’ stimuleert lokale opwekking van duurzame energie. Bewoners in een bepaald gebied mogen samen groene energie opwekken en genieten van een verlaagd tarief aan energie belasting. De postcoderoos wordt al sinds 2013 in Nederland ingezet bij grotere zonne-energie projecten.

De postcoderoos regeling geldt voor kleinverbruikers (tot 10.000kWh) die samen eigenaar zijn van een duurzame productie-installatie in de buurt, en die woonachtig zijn in de viercijferige postcode waar de installatie is gevestigd, of in de daaraan grenzende postcodegebieden.

Coöperatieve turbine
De turbine wordt ondergebracht onder een coöperatie, dit is een non-profit organisatie die staat voor de belangen van haar leden. Het bestuur van de coöperatie (bestaande uit gekozen leden) draagt zorg voor de exploitatie en administratie.

Bekijk de beschikbaarheid en meld je direct aan!

aanmelden

Onze missie

Het vergroten van draagvlak voor duurzame energie, door de financiële opbrengsten te verdelen waar het hoort, namelijk de directe leefomgeving.

Vragen?

Lokaal

Zichtbaar investeren in een lokaal duurzaam project dat de directe leefomgeving steunt.

Zorgeloos

Zorgeloos instappen, deelname wordt volledig voor u geregeld door de coöperatie.

Duurzaam

Een steentje bijdragen aan een tastbare duurzame toekomst. Duurzame energie is nu voor iedereen binnen handbereik.

Lucratief

U ontvangt 15 jaar een enorm goed rendement en kunt daarnaast een lokaal initiatief steunen!