Wat is het voordeel van de Poldermolen

De Poldermolen is een lokaal duurzaam initiatief. Door slim gebruik te maken van een subsidieregeling (postcoderoosregeling) kan de Poldermolen de energietransitie versnellen. Huishoudens én bedrijven binnen een afgebakend postcodegebied kunnen deelnemer worden in dit project en genieten dan 15 jaar vrijstelling van Reguliere energiebelasting (REB).

Wat is mijn voordeel als ik mee doe?

Als u deelnemer wordt ontvangt u elk jaar het recht op vrijstelling van reguliere energiebelasting (REB, 11,93 eurocent per kilowattuur ad. 2018). Hoeveel vrijstelling u geniet hangt af van de hoogte van uw deelname (1 kavel is 250 kWh). Een deelnemer kan nooit meer vrijstelling krijgen dan zijn energieverbruik op jaarbasis, uw maximale deelname hangt dus af van uw elektriciteitsverbruik.

Iemand die bijvoorbeeld een energieverbruik heeft van 4000 kilowattuur, kan dus maximaal voor 4000 kilowattuur aan vrijstelling van energiebelasting verkrijgen per jaar. Wij raden echter aan maar te participeren voor ongeveer 80% van uw verbruik. Dit vanwege het feit dat uw verbruik elk jaar anders is, als het verbruik lager is dan uw vrijstelling op energiebelasting loopt u dus voordeel mis! Voor een deelnemer met een verbruik van 4000 kWh zou het verstandig zijn om met maximaal 3250 kWh (13 windkavels á 250 kWh) te participeren.

Twee manieren om deel te nemen

Jaarlijkse inleg

Als u lid wordt van de coöperatie moet er jaarlijks inleg betaald worden, het bedrag hangt af van de hoogte van de deelname. Door het betalen van deze inleg kan de coöperatie de turbine rond rekenen. Jaarlijkse inleg kost € 80 per jaar voor 1000 kilowattuur ( 4 kavels), de vrijstelling van de energiebelasting op deze 1000 kilowattuur is € 119,30, een netto-voordeel dus van € 39,30 per jaar! Over 15 jaar heeft uw dan per 1000 kWh deelname € 589,50 voordeel genoten! Zie de grafiek hieronder voor visuele weergave.

Inleg afkopen voor 15 jaar

De vrijstelling van de energiebelasting is voor 15 jaar, de jaarlijkse inleg kunt u afkopen en extra voordeel genieten! Voor € 200 euro koopt u de inleg af voor een windkavel van 250 kilowattuur. Voor bijvoorbeeld 1000 kilowattuur (4 windkavels) is de investering € 800, dit levert over 15 jaar € 989,50 winst op, per jaar is dit € 65,96 netto-winst. Dat is meer dan het voordeel bij het betalen van inleg per jaar (€ 39,30), zie de afbeelding links voor een visuele vergelijking.

Verenigingen en stichtingen

De Poldermolen komt er voor de directe omgeving, verenigingen en stichtingen zijn hier geen uitzondering op. Wij vinden namelijk dat lokale verenigingen en stichtingen een essentieel onderdeel vormen voor de samenhorigheid van de regio.

Wordt deelnemer van de Poldermolen en bezorg een vereniging of stichting voordeel!
Verenigingen en stichtingen die binnen de postcoderoos (1761, 1766, 1771, 1774, 1775, 1777 en 1778) vallen kunnen aanspraak maken op dit voordeel. Als een lid wordt aangebracht en participeert voor bijvoorbeeld 1000 kWh (4 kavels) dan krijgt de deelnemer en vereniging of stichting het voordeel uitgewerkt in de tabel hiernaast.

– Het voordeel voor de vereniging of stichting wordt jaarlijks uitbetaald over 15 jaar.
– Deze voordelen kunnen pas uitgekeerd worden als de Poldermolen voldoende leden heeft en draait.

Hoe meer kavels uw afneemt hoe hoger de voordelen zijn voor u en de vereniging/stichting die u kiest!

Heeft u een ander initiatief waarvan u van mening bent dat die een bijdrage levert in de Wieringermeer en omstreken, kunt u mailen naar info@depoldermolen.nl en deze aandragen.

Bekijk de beschikbaarheid en meld je direct aan!

aanmelden

Onze missie

Het vergroten van draagvlak voor duurzame energie, door de financiële opbrengsten te verdelen waar het hoort, namelijk de directe leefomgeving.

Vragen?

Lokaal

Zichtbaar investeren in een lokaal duurzaam project dat de directe leefomgeving steunt.

Zorgeloos

Zorgeloos instappen, deelname wordt volledig voor u geregeld door de coöperatie.

Duurzaam

Een steentje bijdragen aan een tastbare duurzame toekomst. Duurzame energie is nu voor iedereen binnen handbereik.

Lucratief

U ontvangt 15 jaar een enorm goed rendement en kunt daarnaast een lokaal initiatief steunen!