Zorgen om het klimaat!
Stijgende energieprijzen.

Lees meer

De poldermolen

Wat houdt de poldermolen in?

Samen een turbine

Ook een ongekend rendement verdienen?

1. De Poldermolen

In de Wieringermeer worden straks honderd nieuwe windmolens neergezet. Omwonenden krijgen met het project de kans zelf deel te nemen in windenergie,via de Poldermolen. Zo kunnen zij bijdragen aan de ambitie van Nederland om in 2020 veertien procent duurzame energie te produceren. De financiële opbrengsten van de Poldermolen is voor de omwonenden burgers, verenigingen, stichtingen en andere maatschappelijke doelen.

2. Samen een turbine

De Poldermolen is de enige windmolen waarvan de inwoners van Wieringermeer en omstreken direct profiteren! Doet u mee aan dit lokale initiatief, dan wordt u mede-eigenaar van de Poldermolen. Voor deelnemers heeft de coöperatie uitgesloten aansprakelijkheid! Doe mee, krijg korting op en uw energierekening en maakt u de wereld een stukje groener: win – win situatie!

Bekijk de beschikbaarheid en meld je direct aan!

aanmelden

3. Postcoderoos

Sinds 1 januari 2014 bestaat een fiscale regeling waardoor de aankoop van een molen door omwonenden heel interessant kan zijn. Inwoners en bedrijven van een postcodegebied (vier cijfers) waar een duurzame energie-installatie, zoals een windmolen, wordt opgericht, kunnen samen met inwoners uit alle direct aangrenzende postcodegebieden een coöperatie oprichten. Als de Poldermolen wordt gebouwd waar deze nu is voorzien, betekent het dat inwoners van de postcodegebieden 1761, 1766, 1771, 1774, 1775, 1777 en 1778 lid kunnen worden van de coöperatie. Deze coöperatie koopt de windmolen. Op de website van Hier Opgewekt staat een volledige uitleg over de Postcoderoosregeling.

Volgens de postcoderoosregeling valt 1773 niet in de roos. De Poldermolencoöperatie is er echter alles aan gelegen om ervoor te zorgen dat ook de inwoners van postcode 1773 kunnen deelnemen, zodat alle inwoners van de voormalig gemeente Wieringermeer gelegenheid krijgen om deel te nemen aan dit initiatief. Helaas kunnen hier geen garanties op worden gegeven.

4. Korting op uw elektriciteitsrekening

Door deel te nemen aan de Poldermolen krijgt u recht op vrijstelling van de reguliere energiebelasting op uw energierekening. Deze korting op belasting is 11,93 cent per kilowattuur. Wordt u lid namens een vereniging of stichting uit de postcoderoos? Dan heeft u beiden recht op voordelen! Lees verder hoe dit precies in zijn werk gaat!

5.Hoe kan ik mee doen?

Voor de realisatie van de Poldermolen is een coöperatie opgericht, coöperatie Poldermolen Wieringermeer U.A.
Door je in te schrijven via onze site word je lid van de coöperatie. Steun ons om dit initiatief te laten slagen en de voordelen te verdelen waar het hoort, namelijk voor u, bedrijven, verenigingen en stichtingen in de Wieringermeer en omstreken.

aanmelden

Onze missie

Het vergroten van draagvlak voor duurzame energie, door de financiële opbrengsten te verdelen daar waar het hoort, namelijk in de directe leefomgeving.

Vragen?

Lokaal

Zichtbaar investeren in een lokaal duurzaam project dat de directe leefomgeving steunt.

Zorgeloos

Zorgeloos instappen, deelname wordt volledig voor u geregeld door de coöperatie.

Duurzaam

Een steentje bijdragen aan een tastbare duurzame toekomst. Duurzame energie is nu voor iedereen binnen handbereik.

Lucratief

U ontvangt 15 jaar een ongekend rendement en kunt daarnaast een lokaal initiatief steunen!